Det finnes ingen fasit på hvordan en kampanje bør gjennomføres. Vi har en teori at kampanjer bør gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig, og gjerne deles opp i kundesegmenter hvor vi tilpasser annonsens innhold og flater opp mot forventet omsetning. På den måten kan vi servere riktig produkt til riktig målgruppe, og samtidig ha muligheten for å justere kampanjens innhold etter respons.

I denne kampanjen satte vi sammen en kombinasjon av digitale og analoge annonseflater, hvor vi tilpasset utseende til mottaker og samtidig beholdt profilen. Som i alle våre leveranser til nettbutikker som støtter fysiske butikker, så vektlegger vi å skape trafikk i butikkene.

Vi overlater dermed beslutningen for hvor kunden handler, til kunden selv.